Go to Top

INNOPTARILE TURISTILOR IN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICA AU CRESCUT CU 14,6%

Conform Comunicatului de presa al Institutului National de Statistica nr 105/ 5 mai 2015 :

  • În luna martie 2015, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent atât  sosirile cât şi înnoptările în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, au înregistrat  creşteri  cu 12,3 % respectiv cu  14,6 %.
  • Comparativ cu luna martie 2014, în luna martie 2015 la punctele de frontieră s-au înregistrat creşteri atât la sosirile vizitatorilor străini  cu 11,4 % cât şi la plecările în străinătate ale vizitatorilor români  cu 6,3 %.
  1. Sosiri şi înnoptări în structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare- luna martie
    Sosiri     Înnoptări  
Martie 2014-mii- Martie 2015 –mii- Martie 2015 faţă demartie 2014 -%- Martie 2014-mii- Martie 2015–mii- Martie 2015 faţă demartie

 2014

 -%

Total 517,6 581,3 112,3 1009,8 1157,5 114,6
Turişti români 396,5 437,5 110,3 772,4 880,3 114,0
Turişti străini*) din care: 121,1 143,8 118,7 237,4 277,2 116,8
– Europa 95,6 109,9 115,0 182,7 209,2 114,5
  – UniuneaEuropeană 82,2 93,5 113,7 157,1 177,2 112,8
– Asia 12,4 16,9 136,3 25,5 32,8 128,6
– America de Nord 8,4 9,8 116,7 15,0 17,3 115,3
– America de Sud 1,1 1,1 100,0 2,3 2,1 91,3
– Africa 1,1 1,1 100,0 7,8 7,5 96,2

*) După ţara de rezidenţă ;    

A. Distribuţia sosirilor turiştilor români în structurile de primire   turistică,pe zone turistice, în martie 2015,   comparativ cu   martie  2014 : 

grafic 1  

  B.    Distribuţia sosirilor turiştilor straini în structurile de primire   turistică, pe zone turistice, în martie 2015,   comparativ cu   martie  2014  :

grafic 2

  Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna martie 2015 au însumat 581,3 mii, în creştere cu  12,3% faţă de cele din  luna martie  2014.

Din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat în luna martie 2015  75,3%, în timp ce turiştii străini au reprezentat  24,7% , ponderi  apropiate de cele din  luna  martie  2014.

În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au   deţinut-o cei din Europa (76,4% din total turişti străini), iar din aceştia 85,1% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Înnoptările  înregistrate în structurile de primire turistică în luna martie  2015 au însumat 1157,5 mii, în creştere cu 14,6% faţă de cele din luna martie  2014.

Din numărul  total de înnoptări, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat în luna martie 2015  76,1%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 23,9%. În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa ( 75,5 % din total turişti străini), iar din aceştia  84,7% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Durata medie a şederii în luna martie 2015 a fost de  2,0 zile  la  turiştii români şi 1,9 zile la turiştii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în luna  martie 2015 a fost de  20,6 % pe total structuri de cazare turistică, în creştere cu 2,1 puncte procentuale faţă de luna martie  2014.

Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare  în luna martie 2015 s-au înregistrat la hoteluri
(26,4%), hanuri (22,6%), hosteluri (14,9%).

 Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna martie 2015 de 604,3 mii, în  creştere cu  11,4% faţă de luna martie 2014. Majoritatea  vizitatorilor  străini  provin  din  ţări  situate în  Europa (93,8%). Din totalul sosirilor vizitatorilor străini în România, 60,4% provin din statele Uniunii Europene. Dintre statele Uniunii Europene cele mai multe sosiri s-au înregistrat din Ungaria (32,6%), Bulgaria (26,8%), Germania (8,6%), Italia (6,8%), Polonia (5,2%) şi Austria (3,4 %) .

 Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna martie 2015 de 942,1 mii, în creştere cu 6,3% comparativ cu luna martie 2014. Mijloacele de  transport  rutier au fost cele mai utilizate pentru plecările în străinătate, reprezentând 75,8 % din numărul total de plecări.

  1. Sosiri şi înnoptări în structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare – trimestrul I
    Sosiri     Înnoptări  
Perioada1.01-31.03 2014-mii- Perioada1.01-31.03 2015-mii-  Per.1.01-31.03.2015 faţă deper.1.01-31.03. 2014 -%- Perioada1.01-31.03 2014-mii- Perioada1.01-31.03 2015-mii-  Per.1.01-31.03.2015 faţă deper.1.01-31.03. 2014 -%-
Total 1428,3 1608,9 112,6 2797,4 3213,7 114,9
Turişti români 1119,4 1253,0 111,9 2182,8 2503,0 114,7
Turişti străini*) din care: 308,9 355,9 115,2 614,6 710,7 115,6
– Europa 247,1 273,4 110,6 482,6 538,8 111,6
  – UniuneaEuropeană 206,8 227,0 109,8 396,7 433,0 109,2
– Asia 31,6 43,9 138,9 64,7 88,2 136,3
– America de Nord 18,4 22,5 122,3 32,9 39,3 119,5
– America de Sud 2,5 2,6 104,0 5,2 5,2 100,0
– Africa 3,2 2,9 90,6 18,6 21,3 114,5

*) După ţara de rezidenţă ;

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în trimestrul I 2015 au însumat 1608,9 mii, în creştere cu  12,6% faţă de cele din trimestrul I 2014.

Din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat în trimestrul I 2015 77,9%, în timp ce turiştii străini au reprezentat 22,1% , ponderi  apropiate de cele din trimestrul I 2014.

În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au   deţinut-o cei din Europa (76,8% din total turişti străini), iar din aceştia 83,0% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Înnoptările  înregistrate în structurile de primire turistică în trimestrul I 2015 au însumat 3213,7 mii, în creştere cu 14,9% faţă de cele din trimestrul I 2014.

Din numărul  total de înnoptări, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat în trimestrul I 2015  77,9%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 22,1%. În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa ( 75,8 % din total turişti străini), iar din aceştia  80,4% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

 Durata medie a şederii în trimestrul I 2015 a fost de 2,0  zile atât la turiştii români cât şi la turiştii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în  trimestrul I 2015 a fost de  20,0 % pe total structuri de cazare turistică, în creştere cu 2,1 puncte procentuale faţă de trimestrul I 2014.

Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare în trimestrul I 2015 s-au înregistrat la hoteluri
(25,1%), hosteluri (14,7%), vile turistice (14,6%).

Cele mai multe sosiri ale turiştilor străini cazaţi in structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare *) au provenit din Italia (41,6 mii), Germania (38,4 mii), Israel (28,9 mii), Franţa (24,5 mii), Regatul Unit (22,8 mii).

 Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în trimestrul I 2015 de 1642,6 mii, în  creştere cu  12,4% faţă de trimestrul I 2014. Majoritatea  vizitatorilor  străini  provine  din  ţări  situate în  Europa (94,1%). Din totalul sosirilor vizitatorilor străini în România, 59,7% provin din statele Uniunii Europene. Dintre statele Uniunii Europene cele mai multe sosiri s-au înregistrat din Ungaria (32,1%), Bulgaria (29,3%), Germania (7,6%), Italia (6,9%), Polonia (5,2%) şi Austria (3,1%) .

 Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în trimestrul I 2015 de 2814,7 mii, în creştere cu 10,6% comparativ cu trimestrul I 2014.  Mijloacele de  transport  rutier au fost  cele   mai utilizate pentru plecările în străinătate, reprezentând  76,6% din numărul total de plecări.

 

Surse: www.insse.ro

, , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.